Групи

group_pict_20140724020632000000.jpg

Подготвителна група 6 г. „Ежко Бежко” започва учебната година на 17.09.2018 г. В нея са постъпили 29 деца. От тях 21 са родени през 2012 г. и 8 - през 2013 г. Групата се състои от 18 момчета и 11 момичета. Учителите на групата са старши учител Ивелина Здравкова и старши учител Лора Василева, а помощник-възпитател Йорданка Спасова.

group_pict_20140724011404000000.jpg

Трета подготвителна група „Мечо Пух“ се ръководи от старши учител Милка Максимова, учител Дарина Маринова и помощник възпитател Серафимка Иванова.

group_pict_20140724013251000000.jpg

Четвърта подготвителна група "Мики Маус" е сформирана на 17.09.2018 г. със старши учител Вацка Нинова, учител Петя Петрова и помощник - възпитател - Петя Каменова.

group_pict_20140724002603000000.jpg

Екипът, който работи в ясла "Пчеличка" се състои от мед. сестри Славка узунова и Росица Григорова с помощник - възпитатели Цвети Атанасова и Слава Бояджиева. Педагогът към яслата е Нанка Бакова. Обучението на децата се извършва съгласно ДОС с програмна система "Моите приказни пътечки" на издателство "Булвест-Анубис".

group_pict_20140724002934000000.jpg

Първа група „Пинокио” е сформирана на 17 септември 2018г. с учители г-жа Мира Димитрова и г-жа Светлана Виденова и помощник-възпитател Румяна Миразчийска.

group_pict_20170828144835000000.jpg

Група "Палечка" се ний наричаме, но "Малечки" не сме игрите, песните и танците обичаме и бързо със знания растем!

group_pict_20140724023846000000.jpg

Яслена група "Калинка" е сформирана на 17.09.2018 г.

group_pict_20140724004258000000.jpg

I група "Смехорани"

Copyright © 2019 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32