Финансови документи

 • ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 година - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 година - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 година - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2021 година - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 година - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 година - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 година - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2020 година - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ПО ПРОЕКТ АПСПО - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 година - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 година - преглед
 • БЮДЖЕТ ДГ 2019 ГОДИНА - преглед
 • ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА - преглед
 • ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА - преглед
 • ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА - преглед
 • КАСОВ ОТЧЕТ  - 01.01.2017г. - 31.03.2017 г. - преглед
 • ПЛАН ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2016 ГОДИНА - преглед
 • ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА за месец Декември 2015г.- приход, разход
 • ЧАСТИЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2015 - преглед
 • ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА за месец Декември 2014г.- преглед
 • ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА за месец Септември 2014 (първа част) - преглед
 • ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА за месец Септември 2014 (втора част) - преглед
 • НАЧАЛЕН ПЛАН - преглед

 

 

Copyright © 2022 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32