Организация на дейността

 
 • План за безопасност на движението по пътищата на ДГ № 98 "Слънчевото зайче" за учебната 2021/2022 година - преглед
 • ПРАВИЛНИК за дейността на ДГ № 98 "СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ" за 2021/2022 учебна година - преглед
 • ПЛАН ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19 - преглед
 • ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 98 "Слънчевото зайче" за учебната 2021/2022 година - преглед
 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ НА ДГ № 98 "СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ" - преглед
 • ГРАФИК ЗА СУТРЕШНИЯ ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДГ № 98 "СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ" - преглед
 • ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА В ДГ № 98 "СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ" - преглед
 • МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО НА ДГ № 98 "СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ" - преглед
 • ПЛАН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ДГ № 98 "СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ" - преглед
 • ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ НА ДГ № 98 "СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ" - преглед
 • СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ № 98 "СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ" ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2025 ГОДИНА - преглед
 • ПРОГРАМНА СИСТЕМА - преглед
 • ДНЕВЕН РЕЖИМ - преглед
 • ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВА ГРУПА - преглед
 • ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРА ГРУПА - преглед
 • ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ЗА ТРЕТА ГРУПА - преглед
 • ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА - преглед
 • ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА - преглед
 • ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ЗА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА - преглед

 

 

Copyright © 2022 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32