Палечка

group_pict_20170828144835000000.jpg

Група "Палечка" се ний наричаме,
но "Малечки" не сме
игрите, песните и танците обичаме 
и бързо със знания растем!
 
Подготвителна група „Палечка“ е сформирана 17.09.2017г. с педагогически екип – ст.учител  Анелия йорданова и ст.учител Зорка  Николова. Помощник възпитател е Евелина Колева.

            Групата се състои от 31 деца – 18 момичета и 13 момчета.

            Тази учебна година ще работим по програмата „Аз съм в детската градина“ на издателство Изкуства.Като се отчита възрастовия профил на 5-6 годишните деца в програмната система е разработена стратегия за социализиране и обучение на детето.Полагат се основите за учене през целия живот и се осигуряват социалното, емоционалното, духовно-нравственото, познавателното, физическото, езиковото и творческото развитие на децата.

            Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на децата, в който основни участници са учителят и детето.Максимално добри резултати се постигат само в партньорство и ежедневно сътрудничество с родителите.

 
 

                                     Добър се става с добро сърце.

                                 Умен – със знания се става.

         Със знания и с добро сърце,

 мечтите си сбъдвай дете!

Галерия

Разгледай
Copyright © 2020 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32