Палечка

group_pict_20170828144835000000.jpg

Група "Палечка" се ний наричаме,
но "Малечки" не сме
игрите, песните и танците обичаме 
и бързо със знания растем!
 
         Група "Палечка" е сформирана на 17.09.2018 г. с педагогически екип старши учител Анелия Йорданова и старши учител Зорка Николова. Помощник-възпитател е Малинка Митева.  Групата се състои от 32 деца - 18 момичета и , с14 момчета.     
         Тази учебна година ще работим за развитието на потенциала на всяко дете по програмата "Моите приказни пътечки".  Като се отчита възрастовия профил на 4-5 годишно дете, в програмната система е разработена педагогическа стратегия към социализиране и обучение на детето, с която се полагат основите за учене през целия живот и се осигуряват физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, сициалното, емоционалното и творческо развитие на децата. 
        Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето. Максимално добри резултати се постигат само с партньорство и ежедневно сътрудничество с родителите. 
 
 
Какво е това да бъдеш богат?
Не, не значи да имаш палат!
Ако имаш нещичко златно,
то е само слънцето лятно!
 
Да бъдеш богат това ще рече:
до теб да крачи доброто детет, 
с което богатствата да си споделиш:
играчките, песните, знанията
и чудесата добри!

Галерия

Разгледай
Copyright © 2019 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32