Мечо Пух

group_pict_20140724011404000000.jpg

В подготвителна група „Мечо Пух“ се обучават и възпитават 26 деца, от тях 9 момичета и 17 момчета, всички са родени 2017 година.Учители на  групата са старши учител  Милка Максимова и учител Дарина Маринова с помощник възпитател Цветанка Илиева.

През учебната 2022-2023 година образователно-възпитателният процес е проектиран въз основа на програмна система „Златното ключе“ от издателство „Бит и техника“.

Целта е всяко дете неусетно да придобие необходимите му начални общоучебни  умения:

- да слуша и внимава:

- да общува свободно и да изразява свободно гледна точка:

- да обогатява речника си, да се стреми да разсъждава, да се ориентира  по отношение на времето и пространството:

- да усвои норми на социално приемливо поведение, да създава и поддържа взаимоотношения:

- да възприема  задача в целева педагогическа ситуация:

- да се ръководи от правила при решаване на задача по даден образец и словесна инструкция:

. да пренася знания, умения и навици в нова познавателна ситуация:

- да овладява и използва нови способи за решаване на задача съобразно нарастващите му възможности за  самостоятелна дейност:

- да преодолява затруднения, да показва готовност и мотивация да опита отново при грешка и да постига краен  резултат:

- да проявява желание за екипна работа, като споделя в групата своите идеи и се съобразява с тези на другите:

- да придобие увереност, че го очаква нещо приятно и позитивно при постъпване в първи клас.

 

 

         Мечо Пух:

                                                                      Нашият девиз е: „Колкото повече, толкова повече!“

 

"Когато не знаеш къде отиваш, винаги отиваш другаде..."
 
 
 
 
 
 
 
 

Галерия

Разгледай
Copyright © 2023 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32