Пчеличка

group_pict_20140724002603000000.jpg

Това,което направиш за детето си до три години,

не можеш да го махнеш и след сто години"- японска поговорка.

 

     Екипът, който работи в ясла "Пчеличка" се състои от мед. сестри  Славка узунова и Росица Григорова с помощник - възпитатели Цвети Атанасова и Слава Бояджиева. Педагогът към яслата е Ефимия Лалчева.

Обучението на децата се извършва съгласно ДОС с програмна система "Слънчеви зайчета" на издателство "Просвета".

         Целта, която си е поставил екипа е максимално да развие духовния и физически потенциал на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на активностите му в средата, подпомагано от възрастни. Акцент в тяхната дейност е обгрижване на малчуганите с внимание и обич; ежедневно обогатяване на езиковия, двигателния и социален опит; закаляване и престой на открито. Особено внимание се обръща на поставяне на основите на самостоятелност и самоувереност, създаване навици на самообслужване, хигиена, хранене, тоалет. 

Copyright © 2020 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32