Мики Маус

group_pict_20140724013251000000.jpg

        Четвърта подготвителна  група  "Мики Маус" е сформирана на 17.09.2018 г. със старши учител Вацка Нинова, учител Петя Петрова и помощник - възпитател - Петя Каменова. Групата се състои от 29 деца - 14 момичета и 15 момчета. Ще работим по програмната система "Приказни пътечки" на издателство "Булвест - 2000".

          Усилията ни през тази учебна година ще са ориентирани към осигуряване на физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческо развитие на децата. 

        За по-добри резултати ще се стремим да разширим възможностите на всяко дете да развие индивидуалните си способности, като ги подкрепяме в неговата самостоятелност и увереност в собствените си сили, чрез позитивно поддържащо педагогическо взаимодействие, което отчита личното достойнство, правата и автономността на детето като субект на това взаимодействие. 

   

                     Нашият девиз е: 

 

                                    "Играй, учи, твори,

                                   развивай се добре

                                       в "Слънчевото зайче"

                                   ти - хубаво дете!

 

              Педагогическия екип ще се старае да развива у децата чувство за самоценност и самоувереност. Разчитаме много и на доброто партньорство с родителите, тъй като възпитанието и изграждането на една личност е труден и многостранен процес, в който трябва да участват равностойно семейството, детската градина, училище и обществото.

Галерия

Разгледай
Copyright © 2019 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32