Мики Маус

group_pict_20140724013251000000.jpg

    Четвърта  група „Мики Маус” започва учебната 2022/2023 година на 15.09.2022г. В нея са постъпили 19 деца, които са родени през 2016 година и са в съотношение 7 момичета на  12 момчета. Учители на групата са : старши учител Вацка Нинова и  учител Ралица Йорданова, с помощник-възпитател Петя Каменова.

   През учебната 2022/2023 година образователно-възпитателния процес е проектиран въз основа на програмна система „Златното ключе” към издателство „Бит и техника”. Педагогическото взаимодействие е насочено към усвояване на ключови компетенции – знания, умения, отношения, създаване на необходими  условия за разностранно и хармонично развитие на личността – развитие на въображението, паметта, логическото мислене и аналитини способности за успешно преминаване на детето в училище. В работата си педагогическия екип ще интегрира традиционни и иновативни методи за разкриване на целия умствен потенциал и творчески способности на детето. Целите и задачите в педагогическия процес са свързани с формиране на умения у децата за самопознание, самоценност, себеприемане и самоефективност!

                     Нашият девиз е: 

 

 

 

                                    "Играй, учи, твори,

                                   развивай се добре

                              в "Слънчевото зайче"

                       ти - хубаво дете!

 

           

Галерия

Разгледай
Copyright © 2023 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32