Ежко Бежко

group_pict_20140724020632000000.jpg

     I група „Ежко Бежко“ започва учебната 2019 / 2020 година на 16.09.2019 г. В нея са постъпили 25 деца, родени през 2016 г., от които 10 момчета и 15 момичета. Учители на групата са старши учител Лора Василева и старши учител Ивелина Здравкова, с помощник – възпитател Йорданка Спасова. Децата се възпитават и обучават по програмна система „Аз съм в детската градина“, която е развиваща програма и е съобразена с възрастовите особености на 3-4 годишните деца.

Основните принципни положения, които са залегнали при организацията на образователния процес, при подбора, структурирането и провеждането на педагогическите ситуации са:

  • Детето като център и субект на педагогическо взаимодействие.
  • Развиване на детето самостоятелно, целенасочено въздействие и взаимодействие с възрастния, с цел развиване на неговия потенциал.
  • Възпитаване и създаване на ясни правила и граници за позволено и непозволено поведение.

Основната цел на екипът на група „Ежко Бежко“ е да се даде равен шанс на всяко дете за качествено образование и успешно адаптиране и социализация, чрез създаване на подкрепяща среда и формиране на позитивна нагласа от страна на връстници, родители, учители и общество.

Основни задачи, които екипът си е поставил за учебната 2019 / 2020 г. са:

  • Адаптиране на децата към условията в ДГ и групата.
  • Изграждане на активни модели на взаимодействие между детската градина и семейството.
  • Подпомагане и развиване на чувството за увереност в себе си, в собствена автономност и значимост.

Девизът на групата е:

          "С усмивки вървим напред, със знания - навред, най-готини сме ние, група "Eжко Бежко" е нашето име!"

Галерия

Разгледай
Copyright © 2020 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32