Ежко Бежко

group_pict_20140724020632000000.jpg

        Подготвителна група 6 г.  „Ежко Бежко” започва учебната година на 17.09.2018 г. В нея са постъпили 29  деца. От тях 21 са родени през 2012 г. и 8 - през 2013 г. Групата се състои от 18 момчета и 11 момичета. Учителите на групата са  старши учител Ивелина Здравкова и старши учител Лора Василева, а помощник-възпитател Йорданка Спасова.

         Децата се възпитават и обучават по програмна система „Аз съм в детската градина”, която е развиваща програма и е съобразена с възрастовите особености на децата. Целта на програмата е да се подпомогне на детето да развие своя потенциал, заложен в него. Развитието е процес, който зависи от средата и от взаимодействието „възрастен – дете”. Затова е необходимо на децата да се предостави време, пространство, средства и свобода да правят опити и да утвърдят нови умения и поведение.

         Основна дейност, чрез която се формира детската личност е играта. Тя е отражение на заобикалящия свят и дава възможност на детето да се адаптира успешно към средата и да има адекватно социално поведение.

         Основните насоки във възпитателно – образователната работа през годината са:

* Формиране на положително отношение на детето към детската градина;

* Развиване и разширяване на опита на детето за участие в детската общност, готовността му за взаимодействие с връстниците си и учителите;

* Мотивация за участие в различни дейности.

         Екипът, който работи в групата стимулира децата като ги подкрепя и подпомага, за да може малчуганите да се чувстват спокойни и уверени в собствените си възможности, тъй като всяко дете е ценно и уникално само по себе си.
Девизът на групата е:

          "С усмивки вървим напред, със знания - навред, най-готини сме ние, група "Eжко Бежко" е нашето име!"

Галерия

Разгледай
Copyright © 2019 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32