Ежко Бежко

group_pict_20140724020632000000.jpg

    Подготвителна група 6 г.  „Ежко Бежко“ започва учебната 2022 / 2023 година на 15.09.2022 г. В нея са постъпили 22 деца. От тях 21 деца са родени през 2016 г., 1 дете - през 2017 г.  В групата има 8 момчета и 14 момичета. Учители на групата са старши учител Лора Василева и старши учител Ивелина Здравкова, с помощник – възпитател Йорданка Спасова. Децата се възпитават и обучават по програмна система „Аз съм в детската градина“, която е развиваща програма и е съобразена с възрастовите особености на 6-7 годишните деца.

Основните принципни положения, които са залегнали при организацията на образователния процес, при подбора, структурирането и провеждането на педагогическите ситуации са:

  • Детето като център и субект на педагогическо взаимодействие.
  • Развиване на детето самостоятелно, целенасочено въздействие и взаимодействие с възрастния, с цел развиване на неговия потенциал.
  • Възпитаване и създаване на ясни правила и граници за позволено и непозволено поведение.
  • Възприемат и осмислят правила – права и задължения.
  • Формират умения за самостоятелност в ежедневието и в игровата дейност.
  • Развиват умения за общуване с другите в различни форми на съвместност като предпоставка за възприемане и осъзнаване на чужда позиция.
  •  

Основната цел на екипът на група „Ежко Бежко“ е да се даде равен шанс на всяко дете за качествено образование и успешно адаптиране и социализация, чрез създаване на подкрепяща среда и формиране на позитивна нагласа от страна на връстници, родители, учители и общество.

Основни задачи, които екипът си е поставил за учебната 2022 / 2023 г. са: 

  • Изграждане на активни модели на взаимодействие между детската градина и семейството.
  • Подпомагане и развиване на чувството за увереност в себе си, в собствена автономност и значимост.

Девизът на групата е:

          "С усмивки вървим напред, със знания - навред, най-готини сме ние, група "Eжко Бежко" е нашето име!"

Галерия

Разгледай
Copyright © 2023 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32