Новини

news_pict_20211206113713000000.jpg

06.12.2021

Необходими дрехи

Уважаеми родители, настоятелно Ви молим

Прочети повече
news_pict_20211018153055000000.jpg

18.10.2021

Извиняване на отсъствия

Уважаеми родители, съгласно чл. 10а./ЗПУО (Нов - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) (1) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

Прочети повече
news_pict_20211015093041000000.png

15.10.2021

Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община - 14.10.2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Прочети повече
news_pict_20201008120924000000.jpg

11.10.2021

Такси за детска градина.

Уважаеми родители,

Прочети повече
news_pict_20210917094709000000.jpg

16.09.2021

Родителски срещи по групи

Уважаеми родители, родителските срещи ще се проведат на:

Прочети повече
Copyright © 2023 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32