Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

news_pict_20240528104955000000.jpg

27.05.2024

Уведомяваме Ви,  че ДГ № 98 "Слънчевото зайче" участва по проект  Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, по който получава регламентираната финансова подкрепа. 

Copyright © 2024 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32