Проект „Силен старт“

news_pict_20240528102546000000.jpg

28.05.2024

Уведомяваме Ви,  че ДГ № 98 "Слънчевото зайче" участва по проект № BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“, реализиран от МОН и финансиран по програма „Образование“. Една от основните цели на проекта е да се разгърне потенциалът на децата чрез подкрепа за личното развитие с оглед по-успешна социална реализация.

Copyright © 2024 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32