МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

news_pict_20230904095509000000.jpg

04.09.2023

1.Здравно- профилактична карта, попълнена от лекар, съдържаща информация за вид и дата на поставяне на всички ваксините. Същата може да бъде предоставена във вариант и носител, удобен за общопрактикуващия лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронна база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон или е написана на талон. Изписано "ОТГОВАРЯ НА ВЪЗРАСТТА", НЕ СЕ ПРИЕМА ЗА ДОСТОВЕРНО!

2.При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен / важи 3 календарни дни / !

3.При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни -  еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии,

4.При отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

5.При болест на детето родителите уведомяват детската градина в тридневен срок. След завръщане представят извинителна бележка за отсъствията, че детето е вече здраво и може да посещава градина.

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА, КОИТО СЕ НОСЯТ ПРИ ТРЪГВАНЕ НА ГРАДИНА

 

ЗА ЯСЛА:

 

 1.Васерман на единия родител, извършен в шестмесечен срок преди тръгване на детето на ясла;

2. Здравно- профилактична карта, попълнена от лекар, съдържаща информация за вид и дата на поставяне на всички ваксините. Същата може да бъде предоставена във вариант и носител, удобен за общопрактикуващия лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронна база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон или е написана на талон. Изписано "ОТГОВАРЯ НА ВЪЗРАСТТА", НЕ СЕ ПРИЕМА ЗА ДОСТОВЕРНО!

3. Здравна карта за дете / познатия картон за дете / с данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено в рамките на 10 календарни дни преди тръгване на детето в детската градина;

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди тръгване на детето в детската градина;

6.  Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 календарни дни преди тръгване на детето в детската градина.

7. По изисване на СРЗИ, децата приети в яслена група трябва да имат ваксините - 3 - та Синфлорикс и 3 - та Пентаксим.

 

ЗА ДЕТСКА  ГРАДИНА:

 

Медицинските документи са същите като за яслата БЕЗ ВАСЕРМАН!!!

 

Copyright © 2024 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32