Отложено постъпването на новоприетите деца в яслени и градински групи за учебната 2020/2021 г.

news_pict_20201026122423000000.jpg

26.10.2020

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с множество запитвания, постъпили в дирекция „Образование“ на Столична община, Ви уведомяваме за следното:
Детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е
домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места.
Предвид горното Ви уведомяваме, че може да бъде отложено постъпването на новоприетите деца в яслени и градински групи за учебната 2020/2021 г. до изтичане на извънредната епидемична обстановка. След прекратяването й, новоприетите деца трябва да постъпят в съответната детска градина.
 
Заявление за отлагане може да откриете на сайта в секция "Документи", "Бланки за изтегляне".

Copyright © 2021 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32