Отсъствия по семейни причини за III и IV група

news_pict_20201008122411000000.jpg

08.10.2020

Параграф 10: Отсъствията на децата по чл.10 ал.1 през учебното време по семейни причини за учебната 2020 - 2021 година са допустими за не повече от 20 дни при условията на чл.10, ал.2 "Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2016 г. за предучилищно образование", публикувана в ДВ брой 85 от 2.10.2020г.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=9CF58EC80EDE07360330F5386AA2A7E0?idMat=151886&fbclid=IwAR3_ICBGEGfyT_9SH5vQaQt6tqeJVtfshEfSZ84eHkTVZejQ0y90uCw56xg

Министерство на образованието и науката, ДВ брой: 85, от дата 2.10.2020 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование

Copyright © 2020 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32