Документи

 • ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА - преглед
 • Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител за „Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №98 “СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ”, гр.София“ преглед
 • Документи за обявена обществена поръчка с предмет: „Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №98 “СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ”, гр.София“:
 • ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ДГ 98 "Слънчевото зайче"
 • ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЗАПОВЕД за вътрешни правила за провеждане на процедура по възлагане на обществени поръчки и на правила за поддържане на профила на купувача  - преглед
 • ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Вътрешни правила за провеждане на процедура по възлагане на обществени поръчки по ЗОП - преглед
 • ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача - преглед
 • КАСОВ ОТЧЕТ  - 01.01.2017г. - 31.03.2017 г. - преглед
 • ГОДИШЕН ПЛАН за работа в ДГ № 98 „Слънчевото зайче” - преглед
 • КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ В ДГ № 98 СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ” ЗА 2017 ГОДИНА - преглед
 • ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2016г. ДО 31.05.2017г. - преглед
 • ДЕТСКА ГРАДИНА № 98 „СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ“ ПРОГРАМНА СИСТЕМА - преглед
 • СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ № 98 “СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ” ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА - преглед
 • ПОДРОБНА СПРАВКА ПО ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ - преглед
 • ПЛАН ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА - преглед
 • ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2016 ГОДИНА - преглед
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - преглед
 • СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОДЗ № 98 "Слънчевото зайче" за периода 2014-2017г. - преглед
 • СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В ОДЗ №98 "Слънчевото зайче" - преглед
 • ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА за месец Декември 2015г.- приход, разход
 • КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ В 98 ОДЗ през 2016 - преглед
 • ЧАСТИЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2015 - преглед
 • ДНЕВЕН РЕЖИМ 2015-2016 - преглед
 • ГОДИШЕН ПЛАН 2015-2016 - преглед
 • ВАЖНО!!! ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА в общинските детски заведения на територията на Столична община в сила от 08.05.2015 - преглед
 • ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА в сила от Април 2015 - преглед
 • ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА за месец Декември 2014г.- преглед
 • ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА за месец Септември 2014 (първа част) - преглед
 • ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА за месец Септември 2014 (втора част) - преглед
 • НАЧАЛЕН ПЛАН - преглед

 

 

Отчет бюджет

Copyright © 2019 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32