Важна информация

news_pict_20200522102611000000.jpg

22.05.2020

 

Уважаеми родители,

ДГ № 98 „Слънчевото зайче“отваря отново врати на 26 май2 020 г. при спазване на строги противоепидемични мерки!

ОТ ВАС СЕ ИЗИСКВА:

 • Всеки петъчен ден до 11:30 ч. преди планираното посещение на детето, да уведомите директор / учители/медицински сестри за това дали детето ще посещава детската градина през следващата седмица и за продължителността на дневния му престой.
 • Първият ден на прием попълвате Декларация по образец /готов екземпляр/, предварително предоставен от учителите по групи.

Препоръката на министъра на здравеопазването, както и нашата е детето да си остане вкъщи, ако това е възможно!

 • Да декларирате, че не Ви е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заболяване през последните 14 дни.

В съответната Декларация посочвате, че сте запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на ДГ.

 • Да се запознаете с всички предоставени полезни препоръки и да подкрепяте институцията за спазването на правилата, хигиената и психичното здраве на децата в периода на реадаптацията им.
 • Да измервате температурата на Вашето дете всяка сутрин и да не го водите в ДГ,

ако има признаци на заболяване.

 • Да имате готовност незабавно да го вземете, ако прояви такива признаци.
 • Да придружавате детето само до мястото за прием -входа на сектора, където се намира групата, без да влизате в сградата на ДГ или на двора, където е площадката в определения за вас часови диапазон, който ще ви се предостави на по-късен етап.
 • Да осигурите плик, в който да се поставят обувките на детето, след като обуе пантофи, предварително почистени вкъщи. Което означава, че всеки ден имате отговорност да вземате и пантофите за дезинфекция.
 • Не се допуска внасянето на стоки и предмети /вода, салфетки и др./

ЗАБРАНЕНО е носенето на играчки!

 • Длъжни сте да спазвате МЕРКИТЕ И ПРАВИЛАТА за работа на ДГ в условията на епидемична обстановка на МЗ:
 • Приемът на децата ще се извършва от медицинско лице при задължително използване на всички предпазни средства по предварително оповестен график и ред

/на двора или на специално обособено място, осигуряващо отстояние най-малко 2 метра между семействата/, като не се допуска влизане на придружителя на детето в сградата на ДГ.

 • Не се изисква носене на маска от децата, с изключение на деца с хронични заболявания и деца със СОП/ с хронични заболявания /по изрична препоръка от личен лекар!
 • Не се изисква медицинска бележка за периода на отсъствие на детето.
 • Децата Ви ще бъдат навън, когато времето позволява /с изключение на времето за хранене и почивка/, а когато е възможно ще се хранят на открито.
 • Изискванията за дистанция между децата е невъзможна в затворено помещение, ще бъдат лишени от плюшени играчки и такива, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите /те ще бъдат недостъпни до края на епидемията/

НЕКА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ И ЗАЕДНО В СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ И ПРАВИЛАТА, ЗА ДА ОСИГУРИМ БЕЗОПАСНО И СПОКОЙНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ!

 

Copyright © 2024 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32