Извиняване на отсъствия през грипната ваканция

news_pict_20200127191909000000.jpg

27.01.2020

Уважаеми родители, 
Във връзка с обявената грипна ваканция Ви информираме, че според последните инструкции от Дирекция "Образование" на СО, отсъствията няма да се извиняват служебно.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,
Във връзка с обявяването на грипна ваканция в училищата от Министъра на образованието и науката за периода 27.01.2020 – 04.02.2020 г., моля да имате предвид следното:
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование детските градини нямат ваканции. За периода на грипната епидемия, отсъствието на децата в яслените и градински групи в общинските детски градини на територията на Столична община, се извиняват само със заявление от родителя до директора по уважителни причини или с медицински документи.
МАРИЯ МИНЧЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Copyright © 2020 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32