Ваксините!

news_pict_20171204191755000000.jpg

04.12.2017

Ваксините от имунизационния календар на РБ са задължителни за прием в детското заведение!!!

Особено внимание се обръща на ваксината ХЕКСАЦИМА/ ПЕНТАКСИМ/.

За прием в ясла по- малките деца трябва да имат задължително трета Хексацима /Пентаксим/, три противохепатитни ваксини, Приорикс, три Синфлорикс и БЦЖ ваксина .

За деца на 2 години освен тези ваксини трябва  задължетелно  четвърта Хексацима /Пентаксим/ и четвърта Синфлорикс.

Броят на ваксините Синфлорикс  се определят от лекуващия лекар, съобразно това на каква възраст са започнати.

            При липса на ваксина Приорикс /против морбили, паротит, рубеола/ се изисква протокол от Лекарска комисия, която заседава всяка сряда 13-14 часа в Педиатрията на ул. „ Найден Геров“ №2. Не се изисква водене на детето, а само документацията от личния лекар и специалисти.

Поради това, че при всяко дете ваксините са индивидуални, моля преди тръгване на градина, да  посетите здравния кабинет на детското заведение, без детето с картона  с ваксините, за да видим дали не е нужна някаква допълнителна бележка от СРЗИ.

Copyright © 2023 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32