Протокол

news_pict_20200904153859000000.jpg

04.09.2020

Протоколи от  дейността на Комисия, назначена със Заповед № 291 / 20.08.2020 г. на директора на ДГ № 98 "Слънчевото зайче" за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за осъществяване на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодайствие, по обява за провеждане на конкурс на 21.08.2020  г.  (ДОД "Изящни изкуства, знаци и символика").

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32