Европейски проект

news_pict_20200723183859000000.png

07.01.2020

От месец ноември 2019 г., ДГ № 98 "Слънчевото зайче" работи по европейски проект BG05M2OP001-3,005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

Copyright © 2020 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32